söndag 22 december 2013

Om våra båtplatser


Många medlemmar har önskemål om att få möjlighet att flytta till annan plats, av skilda skäl men oftast på grund av större båt.

Styrelsens uppgift är ju att i första hand att tillmötesgå medlemmarna, när det gäller såväl gemensamma som individuella önskemål på bästa möjliga sätt.
   
Vi fortsätter med pusslandet inför kommande verksamhetsår; och vill då vädja till medlemmarna om stöd som underlättar processen.

  • Vi saknar en del uppgifter om båtar. Vi vet ni om att byte har skett och att ni inte meddelat typ av båt, mått etc. hör av er.

  • Vi uppskattar också ändrade uppgifter om adress, försäkringsbolag, telefonnummer och e-post så snart som möjligt.
   
  • Observera att alla ärenden som berör båtplatser skall sändas direkt till Nicke Wennerlund  Ängeviken 612, 471 91 Klövedal.

Blankett - andrahandsuthyrning  Blankett - önskemål om att hyra i andra hand

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

Counter Stats

buy property Counter