måndag 25 juni 2012

Hjärtstarter


Det tar en stund för en ambulans att komma  till Ängeviken.  Vid  en del  akuta livshotande tillstånd kan liv räddas genom att agera så snabbt som möjligt. När ambulansen kommer hit kan det vara för sent - den som står i närheten kan ibland rädda liv med enkla medel. 

Här är några kortfattade råd för hur man skall agera vid några olika tillstånd; hjärtstillestånd, drunkning och trauma.

Hjärtstillestånd – då är det mycket viktigt att agera omedelbart. Vetenskapliga undersökningar har visat att överlevnaden, till ett bra liv tredubblas, om de som finns i närheten startar hjärtlung-räddning omedelbart.

I hamnkontoret finns nu också en självinstruerande hjärtstartare (defbrillator) avsedd att användas av lekmän. I början av ett hjärtstillestånd är det vanligt med s.k. ventrikelflimmer, då hjärtat står stilla men har elektrisk aktivitet. 

Genom att ge en elektrisk stöt kan hjärtats elektriska aktivitet synkroniseras och hjärtats börjar slå igen. Detta behöver oftast kombineras med hjärtkompressioner och mun-till-mun-andning.

I den röda  hjärtstartar-väskan  finns instruktioner hur man gör. Bredvid  den  finns  detta dokument samt lite andra hjälpmedel som t.ex. rakhyvel (för att vid behov raka bort hår på bröstet för att få bättre elektrodkontakt) och andningsmask. Andningsmasken kan vid behov användas vi mun till munandning. 

I detta lilla dokument finns också  även  en handlingsplan för hur man agerar vid hjärtstillestånd om hjärtstartare inte finns tillgängligt, hjärtlungräddning vid drunkning samt några råd för trauma och andra akuta tillstånd.

Hamnens exakta lokalisation har koordinaterna (Nord) +58° 2' 2.38", (Öst) +11° 30' 27.20". Vägen har namnet Karl Andersväg, Ängevikens hamn. Kan vara bra att veta när man ringer 112.

Ängeviken 23 juli 2011
Gunilla Islander

Läs mer

Counter Stats

buy property Counter