söndag 30 september 2012

Höstmöte EBF


Nu är det dags för vårt sedvanliga informationsmöte, Engewikens Båtförening, lördagen 10 november kl. 13:00 i Klövedals församlingshem.

Vi inleder sedvanligt med kaffe och tilltugg.

Under mötet kommer vi informera och diskutera vad som hänt under verksamhetsåret 2012 och en inblick in i verksamhetsåret 2013.

De punkter som vi vill redovisa är:

 • Tjörns kommun krav på EBF:s miljöarbete och vad vi hittills har åstadkommit samt planerat.

 • Resultatet av årsmötesbeslutet när det gäller sjöbodarna.

Styrelsen har anlitat advokat Lars Svärd som har rekommenderat EBF en förändring av kontrakten.
Lars Svärd kommer att medverka på mötet och svara på frågor.

Väl mött!

Styrelsen Engewikens Båtförening EBF

Counter Stats

buy property Counter