fredag 17 april 2015

Kallelse till ordinarie årsmöte

Hej, nu är våren här på allvar och precis som tidigare år
kallar nu Engewikens Båtförening till ordinarie årsmöte.Vi ses kl. 11.00 i Klövedals församlingshem, lördagen den 30 maj år 2015


Du får också en personlig kallelse två veckor innan årsmötet.

Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 maj.Med vänlig hälsning,
EBF styrelsen

Counter Stats

buy property Counter